Skip to content

Professionele desinfectie

Professionele desinfectie voor de zakelijke en particuliere markt is door de bewezen technologie in staat om bacteriën te doden en virussen te bestrijden.  De behandeling bestaat uit het vernevelen van gecertificeerde producten middels speciale vernevelaars die desinfecteren zonder de oppervlakken te beschadigen. Het product zal worden aangebracht als beschreven in de operationele procedure, in de te behandelen ruimten die eerder in samenwerking met de klant zijn gedefinieerd. Professionele desinfectie behandelingen elimineren tot 99,9% van bacteriën, schimmels en virussen.

Werkwijze

 •  Definiëring van de te behandelen ruimten, en ook de aanpalende ruimten waarbij de toegang beperkt zal zijn totdat de behandeling is voltooid;
 • Om de mogelijkheid van kruisbesmetting tot een minimum te beperken, wordt alle benodigde apparatuur voor het uitvoeren van de behandeling, vóór aanvang van de werkzaamheden naar de te behandelen ruimten gebracht;
 • De desinfecterende oplossing wordt verneveld in de te behandelen ruimten, met speciale apparatuur (verstuivers), waardoor de actieve stof volgens de op het etiket aangegeven tijden blijft werken;
 • Na de inwerktijd wordt de ruimte geventileerd. Door goed ventileren droogt het middels weer op en breekt het af in water en zuurstof
 • Wanneer uit metingen blijkt dat de luchtkwaliteit aan de normeringen voldoet, wordt de ruimte weer vrijgegeven.

De behandeling wordt uitgevoerd door adequaat getraind personeel dat is uitgerust met individuele voorgeschreven beschermingsmiddelen.

Waar dient u rekening mee te houden?

 • De brandalarmindicatoren moeten worden uitgeschakeld door middel van een beschermkap of door het systeem indien mogelijk centraal uit te schakelen.
 • Ventilatiesystemen die de lucht recirculeren hoeven niet te worden afgesloten.. In ruimtes met overdruk moet de toevoer van verse lucht worden uitgeschakeld.
 • De EWS methode zorgt ervoor dat de contactoppervlakten in o.a. kantoorruimten professioneel worden verneveld. Deze verneveling zorgt voor een desinfectie zonder de oppervlakten te beschadigen en wordt uitgevoerd middels speciale vernevelaars. Dit zorgt ervoor dat de oppervlakken gedurende een korte periode na de behandeling worden blootgesteld aan de werkzame stof. Deze periode is de tijd tussen het in werking treden van het desinfectiemiddel en het opdrogen van de oppervlakken.
 • Tot ongeveer 1 uur na voltooiing van de behandeling is de behandelde ruimte niet toegankelijk. Dit is afhankelijk van de ventilatie en de locatie.

Wat dient u op uw locatie te doen alvorens de desinfectie?

Om de behandeling van de kantoorruimten veilig uit te kunnen voeren en de maximale effectiviteit te bereiken dienen de volgende stappen goed uitgevoerd te worden:

 • Er mogen geen voedselproducten of medicijnen in de te behandelen ruimte aanwezig zijn.
 • Elektronische apparaten dienen uitgeschakeld te worden.
 • Alle materialen die door vocht beschadigd kunnen worden, dienen verwijderd te worden uit de te behandelen ruimte. Denk hierbij aan papieren voorwerpen en bijvoorbeeld kunst.
 • Producten welke in aanraking komen met voedingswaren zoals borden en bestek moeten veilig worden opgeborgen of uit de ruimte te worden verwijderd.
 • Onze medewerkers dienen steeds toegang te hebben tot de te behandelen en aansluitende ruimten

CONTACT

CONTACT SALES

Martijn Boei

Sales manager
+31 85 0498520
desinfectie.nl@ews-group.com